Artikel

Kerjo Kuwi Ngibadah, Njogo Keslametane Keluargo Kuwi Jihad

Published

Jare ustadz, kerjo kuwi ngibadah. Bener banget. Ra ono klerune babar pisan. Kanggoku, ra mung kerjo thok sing dadi sarana ngibadah. Mangan, turu, saresmi lan sak piturute yo iso dinggo sarana ngibadah. Nanging ojo lali Dab, makani, nggawe ayem tentrem lan njogo keslametan keluwargo kuwi ora mung sekedar ngibadah, nanging malah tarafe wis setara jihad.

Nek sampeyan kerjo, merga niate ngibadah kuwi ora sekedar ikhlas waton ngglundhung. Nanging kudu entuk hasil sing sekirane iso nggo njogo kendhile mbok wedhok.

Contone, sampeyan mbecak, mergo niate mutlak ikhlas ngibadah, kuwi apik lan bener nanging durung patiyo pener. Sampeyan krenggosan terus ra masang tarif, saikhlase, terserah sing numpak arep mbayari piro, tak jamin sampeyan ming bakal waton enthuk krenggosan lan kaliren tekan ngomah. Opo maneh jaman saiki. Golek rejeki sing haram wae angele ra karuwan ojo maneh sing halal.

Sampeyan kudu wani nemtokne tarif kanthi alasan ngibadah kanggo njogo kendhile mbok wedhok ra nggoling, nanging ugo dilambari ikhlas naliko entuk pacoban ra oleh penumpang utowo rejeki. Sampeyan ora iso egois mung amergo kepingin kerjo dilambari ngibadah lan ikhlas Sampeyan, nanging nglalekke kuwajiban Sampeyan makani anak bojo.

Nek nganti koyo ngono kuwi, Sampeyan isih keblinger nganggo banget. Sampeyan iso tak arani ngibadah lan ikhlas ning kerjo sampeyan, nanging nglalekke jihad sampeyan kanggo njogo keslametane keluargo.