Artikel

Mengagumi Kerendahan Hati Hasan Al Bana

Published

Suatu hari ada sahabat Hasan Al Bana yang mencoba bertanya mengenai hukum berdoa dan memohon keselamatan melalui perantaraan arwah (tawassul). Dengan sangat santun, Hasan Al Bana menjawab sebagai berikut:

“Wahai saudaraku, aku bukanlah ulama. Aku hanyalah seorang guru sekolah yang hanya hafal beberapa ayat al Qur’an, beberapa hadits serta beberapa hukum agama melalui kajian buku. Hanya itulah yang dengan senang hati dan suka rela kuajarkan sedikit pengetahuan saya kepada banyak orang.\”

Suatu sikap rendah hati yang sangat luar biasa dari seseorang sekaliber al Mukarom Hasan Al Bana. Beliau lebih mengutamakan untuk menundukkan muka, dan tidak dengan gegabah memberikan simpulan. Satu bentuk contoh dari teladan orang linuwih yang luar biasa.

Terus bagaimana dengan perilaku kita? boro-boro rendah hati. Baru tahu sedikit saja sudah ngomyangnya kemana-mana. Baru punya kelebihan sedikit saja, sombongnya sundhul ngawiyat.